Az ISDN telefon


Az ISDN telefon a 20. sz. végétől használt korszerű digitális telefon. Az ISDN (Integrated Services Digital Network) angol rövidítés, jelentése integrált szolgáltatású digitális hálózat.

A fejlett országok telefonközpontjai már digitális rendszerben működtek, a hálózat digitalizálását viszont csak hosszú idő alatt lehet megvalósítani elsősorban fényvezető kábelekkel. Egy olyan átmeneti megoldást kellett találni, mely alkalmas a digitális átvitelre hagyományos kábelekkel is. Ennek első változata volt az ISDN, mely tulajdonképpen egy hagyományos egy érpáros összeköttetés rézkábelen. A felhasználói (előfizetői) oldal egy csatlakozó dobozban ( ISDN faliközpont ) végződik, melyen van általában 2 db RJ45-ös kimenet az ISDN eszközöknek ( telefon, modem és fax ), valamint 2 analóg kimenet az analóg telefonok, faxok, modemek számára. Az ISDN valamelyest előrelépést jelent a hagyományos analóg telefonösszeköttetéshez képest, mivel a legegyszerűbb esetben is kétcsatornás egyidejű adatátvitelre képes. Így egyidejűleg lehet telefonozni, ugyanakkor internetelni is, mégpedig a hagyományos modemes kapcsolathoz képest valamivel nagyobb sebességgel ( 64 kbit/s ) és stabilabban. Ha mindkét csatornát adatátvitelre használjuk, úgy a sebesség 128 kbit/s lehet ). A telefon, fax és internet szolgáltatásból egyidejűleg bármely 2 használható, vagy akár két telefonbeszélgetést is bonyolíthatunk párhuzamosan. A digitális fax működése is eltér a hagyományostól, a gép felismeri a karaktert (ha szöveges a dokumentum) és csak annak kódját továbbítja digitálisan. Tehát szöveg küldése vagy fogadása gyorsabb, közben ráadásul telefonálni vagy internetezni is lehet.

Az ISDN vonalnak legalább 1 vezérszámot és egy további hívószámot biztosít a távközlési szolgáltató. A vezérszám a faliközpont üzemkiesése esetén is működik. A telefonkészülék tudásától függően különböző csengetések is beprogramozhatók.

Kép:Eszperantó wikipédia

Az ISDN vonal használatával történő internethasználat kapcsolt vonali hozzáférésnek minősül, mely megoldást az ADSL szorította a háttérbe, mely analóg telefonvonalon is működik. Ma már az ISDN elsősorban azon felhasználók számára jelent jó választást, akik kettő, vagy a vonal teljesítményétől függően több telefonvonalat kívánnak használni, mivel egy ISDN vonal fenntartása olcsóbb, mint két, illetve a vonal tudásának megfelelő számú önálló analóg előfizetés díja.

forrás:Wikipedia